KOSTENBESPARING VERVALLEN RENTEOPSLAG TOPHYPOTHEEK DOOR OVERWAARDE
Hypotheek ,-- Geschatte verkoopwaarde ,-- Opslagrente %
Resterende looptijd jaren Percentage hypotheek tot executiewaarde topopslag %
Hypotheekrente , % Percentage verkoopwaarde tot executiewaarde %
Percentage belasting box I , % Taxatie kosten ,-- + Taxatie promilage , o/oo